W dniach 13-14 marca 2014 w Rzeszowie odbyła się konferencja otwierająca dla projektów z działania Inicjatywy społeczności lokalnych. Zaproszeni zostali wszyscy partnerzy wiodący sześciu zakontraktowanych projektów parasolowych jak również wszyscy partnerzy biorący udział w 56 mikroprojektach. Celem wydarzenia było zaprezentowanie zasad wdrażania projektów i wsparcie beneficjentów w zrozumieniu wymagań Programu. Beneficjenci mogli także skorzystać z warsztatów grupowych i omawiać indywidualne rozwiązania z menedżerami projektów ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 116 reprezentatntów projektów parasolowych z Polski, Białorusi i Ukrainy. 

25 marca 2014 r., w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Język to twój paszport. Ucz się języków!” zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”.

Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i instytucji podległych, kuratoriów oświaty, uczelni wyższych, jak również nauczyciele oraz pracownicy innych placówek prowadzących działalność w zakresie edukacji językowej. W konferencji uczestniczyło ponad 160 osób. 


Dnia 9 grudnia 2013 r., w Pałacu na Wyspie, w Łazienkach Królewskich odbyła się Gala wręczenia nagród laureatom XVI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, którą mieliśmy przyjemność organizować na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W uroczystości udział wzięli podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak oraz autorzy tegorocznych prac konkursowych i laureaci poprzednich edycji Konkursu, przedstawiciele świata nauki i biznesu, przedstawiciele administracji oraz parlamentarzyści.

 

 

18 listopada 2013 r., odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom VII edycji Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej.

Konkurs dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej ma na celu wyróżnienie i promocję działalności osób, które zarówno swoją postawą, jak i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych.

Gala Konkursu dla Animatorów Społecznych odbyła się w ramach konferencji podsumowującej działalność sieci Regionalnych Ośrodków EFS zorganizowanej przez Krajowy Ośrodek EFS.

 

Otwarta szkoła, system wsparcia uczniów migrujących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Punktów Kontaktowych i Spotkanie Przedstawicieli RST i KST

W Kinie Praha marszałek Adam Struzik wręczył nagrody laureatom V edycji konkursu „Innowator Mazowsza”.
Usługę przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi konferencji wykonaliśmy na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego.